Grupa za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminacije organizovala je obuku sa liste programa od javnog interesa koje odobrava ministar „Nastavnici kao nosioci kvalitetnog obrazovanja za svu decu“.

U saradnji sa Pedagoškim društvom Srbije i Društvom psihologa Srbije 25. i 26. novembra 2017. godine u Nišu, Kragujevcu, Beogradu i Novom Sadu se okupilo 120 psihologa i pedagoga iz osnovnih i srednjih škola. Realizator obuke je Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, a obuka je priređena prema modulima za obuku predavača iz oblasti inkluzivnog obrazovanja čiji su autori eksperti UNICEF-a za obrazovanje.

Obuka ima za cilj da učesnicima pomogne da razviju konceptualnu mapu koja će predstavljati okvir za dalji razvoj i unapređivanje sopstvene inkluzivne obrazovne prakse i osnaži stručne saradnike da principe inkluzivnog obrazovanja kao kvalitetnog obrazovanja za svako dete zastupaju i prenose nastavnicima iz škola u kojima rade.

Tokom dvodnevnog rada učesnici su se upoznali sa osnovnim principima i pretpostavkama na kojima se zasniva inkluzivno obrazovanje, odnosno obrazovanje koje uključuje i omogućava pristup, učešće i učenje svoj deci, kao i sa pravnom regulativom na međunarodnom i nacionalnom nivou koja je osnov za delovanje praktičara.

Učesnici su diskutovali o značaju učešća, ograničenjima učešća i planiranjem izmena koje će omogućiti učešće deteta u procesu obrazovanja. Razmatrano je kako izgleda profil nastavnika kompetentnog za inkluzivno obrazovanje, na koji način ponašanje nastavnika utiče na ponašanje učenika i kako se planira i kreira okruženje podsticajno za individualizovano učenje.