Unapređivanje kvaliteta inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja u fokusu je Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i podržano je i obukom za trenere koji će realizovati program „Nastavnici/vaspitači kao nosioci kvalitetnog obrazovanja za svako dete“.

Program se nalazi na listi programa od javnog interesa koje odobrava ministar. Autorka je dr Džudit Holenveger sa Pedagoškog univerziteta u Cirihu. Obuka je priređena prema modulima za obuku predavača iz oblasti inkluzivnog obrazovanja čiji su autori eksperti UNICEF-a za obrazovanje.

Obuka budućih voditelja seminara je realizovana u Beogradu 25. novembra 2017. godine i okupila je 20 univerzitetskih profesora i praktičara iz oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Obuku voditelja realizovao je Filozofski fakultet u Nišu.

Obuka doprinosi  osnaživanju iskusnih praktičara za prenošenje potrebnih veština i znanja drugim predstavnicima predškolskih ustanova u cilju  obezbeđivanja kvalitetnog vaspitanja i obrazovanja za svako dete i kreiranja dodatne podrške deci iz osetljivih grupa.

Treneri će u nekoliko dana posle obuke svoje znanje preneti vaspitačima i stručnim saradnicima koji su uključeni u projekat „Podrška unapređivanju kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada sa decom sa smetnjama u razvoju“.