Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je u okviru projekta „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ nastavilo aktivnosti za unapređivanje kompetencija direktora predškolskih ustanova.

Posle kreirane obuke za direktore , čiji je cilj jačanje njihovih profesionalnih kompetencija, kao i obuke za trenere/voditelje, pripremljeni su materijali, formirane grupe, određeni voditelji i logistička podrška. Međutim, zbog epidemiološke situacije, obuke koje su prvobitno bile zakazane za mart su odložene. One su održane nakon ukidanja vanrednog stanja i poboljšanja epidemiološke situacije, a direktori javnih predškolskih ustanova koji su obuke pohađali podeljeni su u pet grupa.

Prva dva dana interaktivne obuke za direktore u cilju njihove pripreme za polaganje ispita za licencu realizovana su u Obrazovno-kulturnom centru „Vuk Karadžić“ u Tršiću u dva termina: od 18. do 19. juna 2020. godine ( za dve grupe) i od 23 do 24. juna. 2020. godine (za 3 grupe).

Direktori su izrazili zadovoljstvo obukom, njenim sadržajem, ali i mogućnošću da je pohađaju bez nadonade.

U anketi o načinu pohađanja drugog dela obuke, najveći broj direktora se opredelio za obuke uživo. Obuke su od 3. do 4. septembra 2020. godine realizovane u Nišu, a od 7. do 8. septembra 2020. godine u Kragujevcu, Zrenjaninu i Beogradu.

Nakon ovoga direktorima preostaje još devet dana onlajn obuke koja je postavljena na sajt Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, a koja će im biti dostupna od 14. septembra 2020 godine. 

Za one direktore predškolskih ustanova koji su se opredelili da drugi deo obuke pohađaju onlajn ,  program obuke će biti prebačen u taj format.