Obuka za pedagoške asistente „Razvoj i učenje dece ranog uzrasta“  realizuje se od 8 do 12. maja u  Zrenjaninu za 18 asistenata koji već rade u predškolskim ustanovama i za  20 vaspitača koji su diplomirali ili apsolvirali na romskom jeziku na  Visokoj strukovnoj školi „Mihailo Pavlov“ u Vršcu.

 Cilj obuke koju organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je jačanje kapaciteta pedagoških asistenata u oblasti ranog razvoja i rad u predškolskim ustanovama u Republici Srbiji.

Obuka je  akreditovana i na listi je programa od javnog interesa, a sprovode je eksperti Centra za interaktivnu pedagogiju, profesori visokih strukovnih škola i predstavnici MPNTR.

Svi učesnici dobiće Priručnik sa prilozima za svaku temu koja će biti obrađivana na obuci. Predloženi program obuke je razvijen na osnovu Memoranduma o razumevanju potpisanog 15. juna 2017. godine između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i organizacije „Sejv d čildren“ (Save the Children) koji se odnosi na zajedničku implementaciju projekta „Dostupno i kvalitetno obrazovanje za devojčice i dečake Rome“ .

Ova aktivnost je predviđena i Operativnim zaključcima sa Seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja, Strategijom i pratećim Akcionim planom za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja, kao i Akcionim planom za primenu Poglavlja 23. Obuka je besplatna za sve učesnike i omogućiće njihov lakši  ulazak u sistem rada.