Pozivamo vas da se prijavite na obuku za pripremu i upravljanje projektima iz programa EU Horizont 2020 koja će se održati u periodu od 20. septembra do 15. novembra 2017. godine u Beogradu. Predviđeno je da obuka bude organizovana u vidu dve dvodnevne sesije na engleskom jeziku.

Obuka će obuhvatiti:

  • Pisanje predloga projekta i priprema Horizont 2020 prijavnog formulara (glavni elementi projekta, definisanje ciljeva i očekivanih rezultata, indikatori i izvori verifikacije, upravljanje rizicima, traženje partnera, upravljanje konzorcijumom, inovacije, Horizont 2020 kriterijumi za evaluaciju, lobiranje, upravljanje projektima i izveštavanje);
  • Administraciju i finansijsko upravljanje projektima (uputstva za popunjavanje Horizont 2020 prijavnih formulara koji se tiču adiministrativnih i finansijskih komponenata predloga projekta, priprema budžeta projekta, upravljanje finansijama).

Kome je obuka namenjena?

Obuka je namenjena naučno-istraživačkim organizacijama (NIO) koje ispunjavaju sledeće uslove:

  • NIO ima najmanje 5 zaposlenih u zvanju profesora univerziteta ili naučnih savetnika;
  • NIO je već sprovela projekte finansirane iz međunarodnih programa saradnje.
  • NIO se bavi istraživanjima koja obuhvataju oblast zaštite životne sredine.

Predviđeno je da na obuci učestvuje jedan predstavnik NIO koji se bavi pisanjem projekata i koji će prisustvovati četvorodnevnoj obuci, kao i jedan predstavnik NIO koji se bavi finansijama i administracijom projekata koji će prisustvovati poslednjem (četvrtom) danu obuke koji će biti posvećen administraciji, pripremi budžeta i upravljanju finansijama. Neophodno je poznavanje engleskog jezika.

Tačni datumi obuke i mesto održavanja će biti naknadno potvrđeni.

Učešće je besplatno (bez kotizacije).

Kako se prijaviti?

Potrebno je popuniti obrazac za prijavu na obuku koji se može preuzeti OVDE.

Popunjen obrazac za prijavu treba poslati na: milica.tosic@undp.org najkasnije do 8. septembra 2017 do 17:00 časova.

Ukoliko imate pitanja možete nam se obratiti na mejl: milica.tosic@undp.org ili telefon: 011 2160 956.

Obuku organizuje Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja Republike Srbije.