Grupa za zaštitu od nasilja i diskriminacije MPNTR, UNICEF i Pedagoško društvo organizovali su obuku „Osnaživanje zaposlenih u obrazovno-vaspitnom sistemu za podršku školi u situacijama digitalnog nasilja“. Obuka je namenjena predstavnicima obrazovno-vaspitnih ustanova i školskih uprava i održana je  u 4 grada, Niš, Novi Sad, Čačak i Beograd, sa 160 zaposlenih u obrazovno-vaspitnom sistemu. Osnovni cilj obuke bio je osnaživanje zaposlenih za prepoznavanje svih oblika digitalnog nasilja kao i osnaživanje za blagovremeno i efikasno reagovanje u situacijama digitalnog nasilja i uznemiravanja.

U sklopu aktivnosti koje Grupa za zaštitu od nasilja i diskriminacije sprovodi u oblasti prevencije digitalnog nasilja, kreiran je i Priručnik „Digitalno nasilje: prevencija i reagovanje“ koji je namenjen zaposlenima u obrazovno-vaspitnim ustanovama, roditeljima i učenicima i sadrži sve relevantne teme vezane za prevenciju i intervenciju u slučaju uznemiravanja na internetu. Priručnik je distribuiran svim školama na teritoriji Republike Srbije i predstavlja značajan resurs za sve one koji se bave prevencijom digitalnog nasilja.

Priručnik možete preuzeti ovde.

Obuke „Osnaživanje zaposlenih u obrazovno-vaspitnom sistemu za podršku školi u situacijama digitalnog nasilja“ i priručnik „Digitalno nasilje: prevencija i reagovanje“, održani su i objavljeni u sklopu programa „Razvoj kapaciteta sistema za borbu protiv nasilja, zlostavljanja i zloupotrebe dece putem interneta“ uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije a koji realizuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF i Pedagoško društvo Srbije.