Odluka o imenovanju direktora OŠ „Sveti Sava“ u Beogradu doneta je u skladu sa zakonom utvrđenim rokovima.

Zapisnik o dopunskom vanrednom nadzoru dostavljen je Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  3. septembra 2019. godine čime su se stekli uslovi da se utvrdi potpuno činjenično stanje i da ministar donese odluku o imenovanju direktora što je i učinjeno 9. septembra.

Naime, nakon predstavki koje su upućene u vezi sa izborom kandidata postupala je Gradska prosvetna inspekciji i zapisnik od 16. jula dostavljen je Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. S obzirom da ovo postupanje nije uzelo u obzir naknadne predstavke Unije sindikata prosvetnih radnika i Sindikata radnika u prosveti Srbije, izvršen je dopunski inspekcijski nadzor koji je obuhvatio prigovore tih sindikata. Taj zapisnik je resornom ministarstvu dostavljen 3. septembra.