Na sastanku Komiteta visokih predstavnika COST programa, koji je održan 7/8. novembra 2018. godine u Beču, odobreno je za finansiranje 40 novih COST Akcija po pozivu za prijavljivanje predloga OC-2018-1, a koji je završen 27. aprila 2018. godine.

Spisak novih COST Akcija odobrenih za finansiranje

Ukoliko utvrdite da postoji odgovarajuća COST akcija u koju biste mogli da se uključite i ako se nakon neformalnih konsultacija sa rukovodiocem akcije uverite da ćete biti prihvaćeni, potrebno je da se obratite predstavniku Republike Srbije u COST programu:

Dr Bratislav Marinković
Nacionalni COST koordinator
Institut za fiziku Beograd, Univerzitet u Beogradu
Pregrevica 118
11080 Beograd
Tel: +381 11 316-0882
E-pošta: ncc-serbia@ipb.ac.rs

Dodatne informacije o COST programu možete videti na ovom linku: https://www.cost.eu/