Na osnovu Programa naučne i tehnološke saradnje između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Portugal, 28. februara 2020. godine, u Beogradu i Lisabonu, održano je Šesto zasedanje Zajedničke srpsko-portugalske mešovite komisije. Delegaciju Republike Srbije predstavljali su Prof. Dr Viktor Nedović, v.d. Pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije i mr Snežana Omić, samostalni savetnik u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.  Portugalsku delegaciju sačinjavali su Ana Quartin, direktor za međunarodne odnose, i Maria Teresa Martins, projektni menadžer, iz Fondacije za nauku i tehnologiju. 

Mešovita komisija je utvrdila da je na Javni poziv za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Portugal, prijavljeno 78 predloga projekta koju su zadovoljili uslove konkursa. Nakon razmatranja pristiglih predloga, te u skladu s utvrđenim prioritetima i pravilima Javnog poziva, za finansiranje odobreno je 12 projekata, koji će se realizovati u periodu od 1. januara 2020. do 31. decembra 2021. godine.

Obe strane će finansirati projekte prema sopstvenim modelima u nacionalnoj valuti, u istom maksimalnom iznosu, od po najviše 2.000 evra (dve hiljade) po projektu i po projektnoj godini, tako da strana koja upućuje pokriva troškove prevoza između dve zemlje, a strana koja prima pokriva troškove smeštaja, troškove ishrane i lokalnog prevoza, neophodne za realizaciju saradnje na odobrenom projektu. Srpska strana će sredstva namenjena realizaciji projekta isplaćivati u dinarskoj protivvrednosti i to za troškove prevoza srpskih istraživača i troškove boravka portugalskih istraživača, koji  po danu boravka u Republici Srbiji mogu iznositi do maksimalno 75 evra, u dinarskoj protivvrednosti.