Na osnovu Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Slovačke Republike o naučnoj i tehnološkoj saradnji potpisanog u Bratislavi 26. februara 2001. godine, Mešovita komisija za naučnu i tehnološku saradnju je razmenom nota diplomatskim putem, u februaru 2019. godine usvojila listu od 17 projekata za finansiranje u dvogodišnjem periodu sa početkom realizacije od 15. februara 2019. godine.

Zapisnik sa osmog zasedanja Mešovite komisije kao i listu odobrenih projekata možete pogledati ovde.

 Rang listu svih prijavljenih projekata možete pogledati ovde.

 Naredni poziv za prijavljivanje predloga projekata biće objavljen u prvoj polovini 2020. godine.

Dodatne informacije:
Željka Dukić
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Nemanjina 22-26
11000 Beograd
Tel.: +381 11 36 16 529
e-mail: zeljka.dukic@mpn.gov.rs