Na osnovu Sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Slovenije, potpisanog 31. maja 2002. godine u Beogradu je 28. i 29. januara 2016. godine održano Osmo zasedanje Mešovite komisije za naučnu i tehnološku saradnju između Republike Srbije i Republike Slovenije.

Na sastanku je izvršen izbor naučnih projekata koji su prijavljeni u okviru osmog poziva. Mešovita komisija je za period 2016-2017. godinu usvojila 53 projekata prema njihovom naučnom kvalitetu i prioritetima bilateralne naučne saradnje između dve zemlje. Protokol sa Osmog zasedanja Mešovite komisije za naučnu i tehnološku saradnju između Republike Srbije i Republike Slovenije i listu odobrenih projekata možete da pogledate ovde.

Preuzmite protokol sa Osmog zasedanja

 

 

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Nada Milošević nada.milosevic@mpn.gov.rs

Tel: +381(0)11 3616 529