U sredu, 8. jula 2020. godine održan je drugi onlajn susret savetnika spoljnih saradnika, stručnih saradnika, članova Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju, kao i predstavnika UNICEF-a i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na kojem su razmenjene inspirativne nastavne prakse nastale tokom učenja na daljinu organizovanog zbog pandemije virusa Kovid 19.

U vebinar, koji je organizovan u saradnji sa Kancelarijom UNICEF-a za Srbiju,  uključilo se 130 učesnika, a proces učenja i nastave tokom pandemije je predstavio dvadeset jedan nastavnik iz osnovnih i srednjih škola iz cele Srbije.

Bilo je reči o primeni i mogućnostima obrazovnih platformi i digitalnih alata tokom učenja na daljinu, načinu na koji su organizovali onlajn grupni rad, projekte učenja, vannastvne aktivnosti. Praktičari su razmenili iskustva o formativnom ocenjivanju i motivisanju učenika za rad i samoregulisano učenje, kao i o tome na koji način su uključivali roditelje i resurse za učenje koje su učenici imali u svom okruženju, ali i o horizontalnoj razmeni kao podršci nastavnicima za organizovanje nastave u digitalnom okruženju. Svi su se saglasili da je učenje na daljinu doprinelo da bolje upoznaju učenike, da izgrade poverenje i uspostave pravu zajednicu učenja nastavnika, učenika i roditelja.

Snimak vebinara, prezentacije i opisi inspirativne prakse uskoro će biti dostupni putem PIR platforme, kao i „LearnIn“ priručnik za nastavnike u kriznim situacijama- Modul1 koji je objavila Regionalna kancelarija UNICEF-a.

 „LearnIn“ ( LearnIn) inicijativa UNICEF regionalne kancelarije iz Ženeve u partnerstvu sa Pedagoškim univerzitetom iz Ciriha i u saradnji sa „LabXchage“ onlajn zajednicom Fakulteta nauke i umetnosti Harvard i Institutom CRI iz Pariza, ima za cilj razvoj onlajn profesionalne zajednice nastavnika koja će podržati nastavnike, roditelje i učenike u procesu celoživotnog učenja. „LearnIn“ omogućava kvalitetne, personalizovane i kulturološki relevantne prilike za učenje u digitalnom okruženju, podržavajući saradnju i deljenje iskustva na svim nivoima.

Sve informacije o inicijativi mogu se naći na sledećem linku: https://learnin.info/home

„LearnIn“ omogućava kreiranje personalizovanog učenja na osnovu ličnih prioriteta i potreba. Cilj je da se podrži učenje prilagođeno svakom pojedincu, koji će moći da prati svoja postignuća, postavlja nove ciljeve i učestvuje u različitim projektima i zajednicama učenja. Kroz prikupljanje materijala iz postojećih obrazovnih resursa ili kroz kreiranje novih sadržaja u okviru ove inicijative nastali su priručnici za škole i nastavnike koji se bave sledećim temama:

  • Podrška učenju dece i mladih tokom Kovid krize
    • Planiranje podrške učenicima pri povratku u školu
    • Razvoj personalizovanih putanja učenja po povratku u školu

    Naredni susreti su planirani za 21. avgust i 16. septembar 2020. godine. Pozivamo vas da se uključite! Možete se prijaviti na email adresu inkluzija@mpn,gov.rs