U Osnovnoj školi „Drinka Pavlović“ u Beogradu danas je održan prvi FinPis čas – posvećen finansijskoj pismenosti, a učenici su imali priliku da, između ostalog, nauče šta je prihod i rashod i kako da uštede.

Času je prisustvovala i pomoćnica ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, Vesna Nedeljković koja je  rekla je da je više od 1.000 nastavnika i učitelja obučeno da sa decom radi finansijsku pismenost. Ona  je istakla da se ne govori o posebnom predmetu.

Projektna zamisao kojom smo se rukovodili, a to je izučavanje finansijske pismenosti sada ulazi u sistem, ne samo u ovoj školi nego i u drugim školama. Više od 1.000 nastavnika i učitelja je obučeno da sa decom radi finansijsku pismenost. Mi kao Ministarstvo imamo nameru da budžetiramo nastavak ove priče da bi ovo postalo deo sistemskog rešenja, kazala je ona.

Prema njenim rečima, to je u duhu reforme koja je uvedena u prvom i petom razredu osnovne škole.

Međupredmetno uvezivanje sadržaja i povezivanje je ključna stvar u ovoj reformi, osim naravno, ishoda. Jedan od ishoda će biti i stavka koja meri finansijsku pismenost, odnosno funkcionalno znanje. Finansijska pismenost je važna kada je ukomponujemo sa nastavnim sadržajima iz svih predmeta, kada govorimo o razvoju preduzetničke misli i ideje, kao i kada govorimo o dualnom obrazovanju, kazala je Nedeljković.

Pomoćnica ministra prosvete za dualno i preduzetničko obrazovanje Gabrijela Grujić rekla je da je ovo veoma značajno za razvoj preduzetničkih kompetencija kod mladih.

Tema je kako kroz međupredmetno uvezivanje sadržaja možemo da postignemo značajne efekte da deca već od ovog uzrasta znaju šta je prihod, šta je rashod i kako da uštede. Ovo danas je dokaz kako promišljamo o podizanju novih platformi obrazovanja i da dokažemo da obrazovanje ne znači samo sticanje znanja, već i na koji način decu učimo da ta znanja koriste,  dodala je ona.

Grujić je ocenila je da će znanja koja se stiču na ovaj način ostati trajna i biti korisna.

Generalni direktor kompanije Visa za Jugoistočnu Evropu Vladimir Đorđević,  kazao je da „FinPis“ svojim sveobuhvatnim programom donosi niz izvora i materijala za finansijsko obrazovanje, kreiranih tako da motivišu i inspirišu nastavnike, decu predškolskog i školskog uzrasta i širu zajednicu.

Đorđević je naglasio da je cilj Pilot-projekta da učenje o finansijskim konceptima postane pristupačnije i interaktivno, dok se teme kreću od osnovnih pojmova za najmlađi uzrast, pa sve do složenijih tema za mlade koji će uskoro postati finansijski nezavisni.

FinPis: „Uključivanje finansijskog opismenjavanja u sistem obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije” je prvi Pilot-projekat ove vrste u Srbiji i širem regionu. Projekat će se sprovoditi tokom školske 2018/2019. Pilot-projektom biće obuhvaćeno 1.260 nastavnika i vaspitača i 15.000 dece iz 34 škole i 8 predškolskih ustanova širom zemlje.

Partner Ministarstva prosvete na ovom projektu je kompanija VISA.