Za sprečavnje širenja nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu ključnu ulogu imaju međusektorska saradnja, multidisciplinarni pristup, uključenost  čitavog društva i civilnog sektora,  kao i korišćenje raspoloživih kapaciteta na lokalnom nivou, zaključeno je na  sastanku koji je održan 18. decembra u Palati Srbija u Beogradu.

Na konsulatativnom sastanaku sa organizacijama civilnog društva koje deluju u oblasti sprečavanja širenja nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu zaključeno je da je ovakva razmena iskustava različitih struktura i organizacija veoma korisna i da je potrebno nastaviti u tom pravcu.

Sastanak su organizovali Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Misija OEBS u Srbiji.

U uvodnom delu govorili su v.d. direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim sektorom Žarko Stepanović i šef odeljenja za saradnju u sektoru bezbednosti Misije OEBS-a .u Srbiji Robert Kuharski, dok je o Nacionalnoj strategiji za sprečavanje i borbu protiv terorizma i Akcionom planu govorio šef odseka za međunarodnu saradnju iz Službe za borbu protiv terorizma i ekstremizama MUP-a Mladen Vuković.

O aktivnostima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u ovoj oblasti govorila je Biljana Lajović, a o ulozi civilnog društva Valeri Peri iz OEBS-a i predstavnik Helsinškog odbora za ljudska prava.