Okrugli sto  Osnaživanje podrške mladima sa invaliditetom za bavljenje sportom“ održan je u petak, 13. aprila u hotelu Kraun plaza u Beogradu.

Skupu povodom međunarodnog projekta Erasmus Plus Fondacije „Sport for al – čejnđ jur majndset“ (Sport4all-Change your mindset) prisustvovali su predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i predstavnici Saveza za sport i nevladinog sektora koji se bave sportom osoba sa invaliditetom.

Predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Miloš Kovačević rekao je da postoji Individualni Obrazovani Program koji se primenjuje za decu sa invaliditetom i koji prati mogućnosti svakog deteta, a koji vode profesori fizičke kulture u saradnji sa školskim psiholozima.

Kao jedan od pozitivnih primera saradnje sa Paraolimpijskim komitetom Srbije navedena je Osnovna škola „Ruđer Bošković“ koja svake godine organizuje humanitarnu akciju i paraolimpijski školski dan zbog čega je dobila priznanje za dugogodišnju podršku razvoju paraolimpijskog sporta u Republici Srbiji.