Komisija za borbu protiv narkomanije u školama koja će raditi na podizanju svesti o štetnosti narkotika održala je danas u Vladi Srbije prvi sastanak.

Predsednik Komisije je ministar zdravlja Zlatibor Lončar, a članovi ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović,  ministarka pravde Nela Kuburović, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović, kao i psiholozi, psihijatri, policajci i predstavnici tužilaštva, koji  imaju neposredno iskustvo u borbi protiv narkomanije.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević ukazao je na sastanku  na značaj edukacije dece o opasnostima koje donosi upotreba narkotika.

On je naveo da je vrlo važno da se edukacija sistemski sprovodi kao i do sada kroz različite nastavne predmete u školama  i dodao da u prevenciji narkomanije ključnu ulogu ima porodica.

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije Zlatibor Lončar je kazao da  će se raditi na podizanju svesti o štetnom dejstvu upotrebe narkotika i da će biti napravljen program kojim će biti obuhvaćene sve osnovne i srednje škole u Srbiji, a koji će deci predstaviti štetnost narkotika.

Dogovoreno je da će se timovi u okviru Komisije sastajati jednom nedeljno.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i do sada je sprovodilo aktivnosti na unapređenju sistema prevencije i razvoja zdravih životnih stilova kod dece i mladih. Tema prevencije zavisnosti je u prethodnom periodu sistemski bila pokrivena kroz predmete: Fizičko i zdravstveno vaspitanje, Biologija, Građansko vaspitanje, kao i na časovima odeljenskog starešine. Od sledeće školske godine zahvaljujući reformi gimnazije i uvođenju izbornog programa ova tema će u značajnoj meri biti zastupljena i u izbornom programu Zdravlje i sport. U toku je pilotiranje projekata rizičnog ponašanja koji treba da rezultiraju Nacionalnim programom prevencije.