Ministar prosvete nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević razgovarao je sa predstavnicima Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije o ključnim temama na kojima treba raditi u narednom periodu: nasilje u školama, platni razredi i zapošljavanje.

U saradnji sa Unicefom radimo na suzbijanju nasilja u školama i u narednom periodu želimo da maksimalno uključimo sve segmente kako bi se došlo do rezultata. Sa našim spoljnim saradnicima na terenu, kojih je  74 želimo da sagledamo celu sliku svake škole i uspostavimo još bolje odnose sa direktorima i sekretarima škola, ali i da smanjimo nasilje. Roditelji su ključni element koji mogu da pomognu u ovom segmentu, istakao je ministar Šarčević.

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije želi da učestvuje u svim projektima koji se odnose na suzbijanje nasilja u školama i podržavaju ministra u pravednim smenama direktora za koje smatraju da mogu mnogo da učine svako u svojoj školi. Bilo je reči o primeni svih zakona koji mogu da pomognu, ali i da se još više uvedu novčane kazne za roditelje u odnosu na period iza nas.