Inkluzivno obrazovanje, kao strateško opredeljenje obrazovnog sistema Republike Srbije podržano je setom Zakonskih i podzakonskih rešenja. Jedan od njih je i Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje (Službeni glasnik RS”, broj 76/10). Tokom perioda primene pomenutog pravilnika akumulirana su značajna iskustva, ali i uočene nedorečenosti i izazovi u praksi. Donošenjem zakona o Osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 2017. godine stvoreni su uslovi za izradu novog Pravilnika o bližim uslovima za ostvarivanje individualnog obrazovnog plana, njegovu primenu i vrednovanje.

U susret izradi Pravilnika, 31. januara 2018. godine, u Palati Srbija održana je celodnevna radionica koja je okupila članove Radne grupe za izradu Pravilnika i druge relevantne aktere u ovoj oblasti.

Radionicu je otvorio i prisutnima predstavio ciljeva rada Radne grupe Aleksandar Marković, šef odseka za pravne poslove Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Milena Vasić je predstavila rezultate Analize kvaliteta IOP-a primenjivanih u osnovnim i srednjim školama tokom 2015/16. godine, koju je realizovala Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju.

O iskustvima iz projekta „Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema RS“, sa fokusom na individualni obrazovni plan (IOP) u funkciji prevencije osipanja, govorila je Jasminka Čekić Marković, predstavnica Centra za obrazovne politike.

Posebno dragoceno je bilo izlaganje Leticije Antonovič, UNICEF konsultantkinje za obrazovanje, koja je govorila o IOP-u u kontekstu rizika od ranog napuštanja školovanja.

Nakon uvodnih izlaganja o iskustvima u primeni IOP-a kod nas i u inostranstvu, u susret izradi novog pravilnika, Gordana Cvetković rukovodilac Grupe za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminacije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dala je pregled zakonskih odredbi koje se odnose na individualni obrazovni plan i koje treba imati u vidu prilokom promišljanja novih i unapređenih rešenja.

U drugom delu rada otvorena je diskusija o pravcima rada na nacrtu pravilnika.