Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević sastao se sa Nacionalnim akreditacionim telom na kome je predstavnjen rad u predhodnom periodu, ali šta se planira za budućnost.

Moj zadatak je da u poslednje tri godine sprovodim reforme, da uspostavim bolji i kvalitetniji sistem učenja, da timski radimo na podizanju broja škola na engleskom jeziku, ali i da uskoro završimo strategiju do 2030. godine. I ovo nije sve, jer je cilj da se studenti osećaju privelegovani i da sa malo troškova završavaju studije. Moramo da budemo u skladu sa procesima koji se menjaju u školovanju i ono što nam je izuzetno važno da pored akreditacije imamo i kvalitet, ističe ministar Mladen Šarčević.

Ovo telo predstavlja grupu standarda i smernica za unutrašnju i spoljašnju proveru kvaliteta visokog obrazovanja, ali i proveru obezbeđenja kvaliteta u oblasti učenja i podučavanja u visokom obrazovanju, što podrazumeva i okruženje za učenje i odgovarajuće povezivanje sa istraživačkim radom i inovacijama.