Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja održalo je  sastanak sa predstavnicima Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine(NSRNM), kao  partnerom  u organizaciji obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine, u vezi primene afirmativnih mera u školskoj 2019/20. godini i predlozima za unapređivanje obrazovanja  u školskoj 2020/21. godini.

Ispred NSRNM , učestvovali  su Dalibor Nakić predsednik NSRNM, Ljiljana Lekić i Božidar Jovanović.

Predstavnici Ministarstva ukazali su da je protekle školske godine dodeljeno 1207 stipendija za učenike srednjih škola romske nacionalnosti, odnosno 357 više nego prethodne godine. Putem afirmativne mere upisano je 1890 učenika prema preliminarnim izveštajima,  a Romski jezik sa elementima nacionalne kulture pohađalo je 2.553 učenika. Primetan je napredak i u zakonskoj legislativi jer je Pravilnikom o pedagoškom i andragoškom asistentu uređen  opis posla i unapređen status asistenta za podršku učenicima romske nacionalnosti.

Aktuelna  izmena Pravilnika o kriterijumima  i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja i Pravilnika o kriterijumima  i standardima za finansiranje ustanove  koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja u delu koji se odnosi na asistente koji pružaju podršku romskim učenicima , kvalitativnom delu  kroz izmene doneće novine koje omogućuju da se odluke donose na nivou škole, ali se po prvi put  normira potreban broj učenika za rad pedagoškog asistenata za decu i učenike romske nacionalnosti. Predlog o redefinisanju norme Nacionalni savet će poslati pismeno, kako bi  Ministarstvo razmotrilo u skladu sa pravnim i finansijskim konsekvencama i mogućnostima. Ministarstvo je sugerisalo Nacionalnom savetu da informiše studente romske nacionalnosti da tokom studija mogu izabrati izborni dvosemestralni program Romski jezik na studijskom programu  Jezik, književnost i kultura Filološkog fakulteta u Beogradu. Pravo imaju svi studenti Univerziteta u Beogradu.

Takođe, predstavnici Ministarstva su informisali predstavnike Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine da će u narednom periodu sve pedagoške asistente uključiti u onlajn obuke koje Ministarstvo priprema u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja za zaposlene koji predaju osetljivim grupama. Ovaj sastanak je još jedan dokaz konstruktivne saradnje Ministarstva i Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine.