Savetnik ministra za digitalizaciju u prosveti i nauci Biljana Marić istakla je  da su među prioritetima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja povezivanje obrazovanja i sveta rada i dalja digitalizacija obrazovanja.

Ona je na konferenciji „Kvalitetne radne prakse u eri digitalizacije“ koja je održana u Beogradu u okviru projekta „Virtuelne prakse u oblasti stručnog obrazovanja i obuke (VIVET)“ ukazala na značaj ovakvih projekata.

U okviru projekta čiji je koordinator Beogradska otvorena škola, više od 150 učenika srednjih stručnih škola iz Srbije, Bugarske i Italije imalo je prilike da putem onlajn platforme ostvaruje zadatke i obaveze u okviru radnih praksi, ali i da dobije pristup lekcijama i drugim edukativnim materijalima koje su za njih pripremali nastavnici i mentori.

Savetnica ministra prosvete ocenila je da je Beogradska otvorena škola, kroz inovativne projekte ovog tipa u Srbiji dala značajan doprinos ovom procesu.

Značaj realizovanja virtuelnih praksi prepoznalo je, pored škola, i 19 kompanija koje su se uključile u ovaj projekat i na taj način unapredile svoje programe stručnih praksi. Mentori i učenici koji su učestvovali u ovom procesu imali su prilike da na konferenciji podele svoja iskustva.

Virtuelne prakse predstavljaju pionirski poduhvat i prvi takav projekat u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja u regionu. Upravo iz ovog razloga projektni partneri izradili su Model virtuelnih praksi koji definiše uslove koji moraju biti ispunjeni kako bi ovakve prakse zaista doprinele razvoju kompetencija učenika.

Na skupu je bilo  reči i o elementima kvalitetne radne prakse, izazovima koji trenutno postoje u sistemu formalnog obrazovanja i perspektivama koje donosi digitalizacija radnih procesa.

O ovoj temi su govorili izvršni direktor Beogradske otvorene škole Milorad Bjeletić, Sofija Dukić iz Fondacije Tempus, kao i inostrani eksperti u oblasti mentorstva.

Srbija je po broju radnika na globalnim onlajn platformama već godinama u samom vrhu zemalja u svetu. Imajući u vidu da digitalizacija donosi sa sobom brojne izazove i promene, a najveća od svih je priprema budućih generacija za poslove koji možda još uvek ne postoje, radne prakse u srednjem stručnom obrazovanju moraju da prate ove promene.

Interesovanje za teme koje su prezentovane na konferenciji je bilo veliko, tako da je ovaj događaj Beogradske otvorene škole posetilo preko 160 nastavnika, mentora, stručnjaka u oblasti obrazovanja, kao i predstavnika omladinskih organizacija.

Cilj projekta „Virtuelne prakse u oblasti stručnog obrazovanja i obuka“ jee da razvije i promoviše virtuelne prakse u oblasti stručnog obrazovanja i obuka. Ovaj projekat je finansiran kroz Erazmus plus program (KA2 – Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka).

Aktivnosti na projektu se realizuju do 30. aprila 2019. Beogradska otvorena škola je koordinator projekta, a partneri na projektu su Tehnička škola iz Užica, Univerzitet u Padovi (Italija) i organizacija INTERPROJECTS (Bugarska).