Dvodnevna obuka za trenere-volontere u okviru projekta „Do uspeha zajedno“ održana je u Beogradu 4. i 5. februara.

Cilj projekta, koji se realizuje u pet osnovnih škola u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu, Nišu, Leskovcu i Novom Pazaru, je prevencija različitih oblika rizičnog ponašanja učenika i neuspeha u učenju.

U okviru obuke treneri-volonteri su prošli program koji obuhvata teme iz oblasti prevencije nasilja, digitalnog nasilja i nasilja na sportskim terenima.

Obuka je obuhvatila i teme jačanja komunikacije i saradnje, razvijanja tolerancije, upoznavanja sa vaspitnim stilovima i njihovim uticajem na formiranje osobina dece, odnosno učenika, kao i značajem uvažavanja stila učenja u prevenciji školskog neuspeha.

Nakon obuke treneri-volonteri nastavljaju sa realizacijom  edukativnih radionica sa učenicima petog i šestog razreda na temu prevencije nasilja, podrške u učenju i razvijanja zdravih životnih stilova.

Pored edukativnih radionica učenici su uključeni i u sportske aktivnosti koje se realizuju uz podršku nastavnika fizičke kulture.

Projekat se realizuje u saradnji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva za sport i omladinu uz podršku misije OEBS-a u Beogradu.