Више од 20 водитеља похађало је обуку за реализацију програма стручног усавршавања од јавног интереса из области предузетништва, која ће надаље бити организованa за 3000 наставника из три стотине школа у периоду фебруар – април 2019. године.

Аутори програма Програм стручног усавршавања – обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама” су Весна Картал, мр Мирјана Илић и др Душан Станковић, а организацију и реализацију програма остварује Удружење пословних жена Србије.

Основна школа „Дринка Павловић” из Београда била је домаћин обуке за водитеље, а планирано је да обука за 3000 запослених у основном образовању и васпитању траје два дана и то: један дан непосредо у контакту са полазницима, а други дан електронски.

Садржај обуке обухвата следеће тематске области:

  • Предузимљивост и оријентација ка предузетништву,
  • Ученичка задруга као модел предузетништва,
  • Развијање предузетничког пројекта и
  • Пројектни портфолио.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, на основу Јавног позива за избор организатора, реализатора и програма стручног усавршавања од јавног интереса за запослене у установама основног образовања и васпитања у области развоја предузетништва у основној школи, донело је одлуку о избору Удружења пословних жена Србије које је конкурисало са Програмом стручног усавршавања – обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама”.

У сарадњи са школским управама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, извршен је одабир 300 основних школа са читаве територије Републике Србије, из којих ће обуку похађати по 10 запослених наставника (учитељи и предметни наставници) из сваке школе, од којих се очекује да након обуке буду у стању да:

  • препознају своју улогу у развоју предузетничких компетенција код ученика,
  • развијају ученичку задругу као модел предузетништва,
  • планирају и реализују предузетничке пројекте и
  • користе ефикасне начине за ангажовање ученика у раду ученичке задруге.

Обука за запослене је бесплатна, а сваки учесник добија потврду о савладаном програму стручног усавршавања од јавног интереса у трајању од 16 бодова.

Свака школа чији наставници похађају обуку, добиће и Водич за оснивање ученичких задруга, који се израђује за потребе овог пројекта.

Најбољи примери добре праксе предузетничких пројеката које школе буду израдиле након обуке, биће објављени на порталу www.skolskopreduzetnistvo.rs као и на порталу Владе Републике Србије „Србија ствара” www.serbiacreates.rs

         Пријатељ пројекта „Просветни преглед” ће своје читаоце редовно извештавати о свим оствареним  активностима које се односе на обуку о предузетништву.