Više od 20 voditelja pohađalo je obuku za realizaciju programa stručnog usavršavanja od javnog interesa iz oblasti preduzetništva, koja će nadalje biti organizovana za 3000 nastavnika iz tri stotine škola u periodu februar – april 2019. godine.

Autori programa Program stručnog usavršavanja – obuke nastavnika u oblasti razvijanja preduzetničkih kompetencija kod nastavnika i učenika i stvaranju uslova za realizaciju preduzetništva u osnovnim školama” su Vesna Kartal, mr Mirjana Ilić i dr Dušan Stanković, a organizaciju i realizaciju programa ostvaruje Udruženje poslovnih žena Srbije.

Osnovna škola „Drinka Pavlović” iz Beograda bila je domaćin obuke za voditelje, a planirano je da obuka za 3000 zaposlenih u osnovnom obrazovanju i vaspitanju traje dva dana i to: jedan dan neposredo u kontaktu sa polaznicima, a drugi dan elektronski.

Sadržaj obuke obuhvata sledeće tematske oblasti:

  • Preduzimljivost i orijentacija ka preduzetništvu,
  • Učenička zadruga kao model preduzetništva,
  • Razvijanje preduzetničkog projekta i
  • Projektni portfolio.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na osnovu Javnog poziva za izbor organizatora, realizatora i programa stručnog usavršavanja od javnog interesa za zaposlene u ustanovama osnovnog obrazovanja i vaspitanja u oblasti razvoja preduzetništva u osnovnoj školi, donelo je odluku o izboru Udruženja poslovnih žena Srbije koje je konkurisalo sa Programom stručnog usavršavanja – obuke nastavnika u oblasti razvijanja preduzetničkih kompetencija kod nastavnika i učenika i stvaranju uslova za realizaciju preduzetništva u osnovnim školama”.

U saradnji sa školskim upravama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, izvršen je odabir 300 osnovnih škola sa čitave teritorije Republike Srbije, iz kojih će obuku pohađati po 10 zaposlenih nastavnika (učitelji i predmetni nastavnici) iz svake škole, od kojih se očekuje da nakon obuke budu u stanju da:

  • prepoznaju svoju ulogu u razvoju preduzetničkih kompetencija kod učenika,
  • razvijaju učeničku zadrugu kao model preduzetništva,
  • planiraju i realizuju preduzetničke projekte i
  • koriste efikasne načine za angažovanje učenika u radu učeničke zadruge.

Obuka za zaposlene je besplatna, a svaki učesnik dobija potvrdu o savladanom programu stručnog usavršavanja od javnog interesa u trajanju od 16 bodova.

Svaka škola čiji nastavnici pohađaju obuku, dobiće i Vodič za osnivanje učeničkih zadruga, koji se izrađuje za potrebe ovog projekta.

Najbolji primeri dobre prakse preduzetničkih projekata koje škole budu izradile nakon obuke, biće objavljeni na portalu www.skolskopreduzetnistvo.rs kao i na portalu Vlade Republike Srbije „Srbija stvara” www.serbiacreates.rs

         Prijatelj projekta „Prosvetni pregled” će svoje čitaoce redovno izveštavati o svim ostvarenim  aktivnostima koje se odnose na obuku o preduzetništvu.