Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja učestvovali su na panel diskusiji „Kako si u školi“ u organizaciji Centra E8.

Ispred Ministarstva na panel diskusiji učestvovale su dr Snežana Vuković vd. rukovodioca Grupe za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminacije i mr Milja Krivokuća, savetnik za razvoj standarda i indikatora u prevenciji nasilja i diskriminacije. Tokom panel diskusije prezentovani su rezultati istraživanja koje je sproveo Centar E8 i diskutovano je o važnosti obrazovanja o životnim veštinama, rodnoj ravnopravnosti, prevenciji nasilja i radikalizacije među mladima.

Dr Snežana Vuković je istakla značaj koncepta međupredmetnik kompetencija, posebno kompetencije za odgovorno učešće u demokratskom društvu, a koje predstavljaju osnov za postizanje bezbednosne kulture u školi kao i čitavom društvu.

Predstavljene su različite aktivnosti Ministarstva u oblasti prevencije nasilnih i rizičnih oblika ponašanja, propisane procedure postupanja u zaštiti učenika od nasilja. Posebno je istaknut značaj unapređivanja kompetencija nastavnika, ali i intersektorske saradnje na nacionalnom i lokalnom nivou.

Zaključak diskusije je da je odgovornost za obrazovanje i bezbedno okruženje na svim akterima: porodici, školi, učenicima, sistemu socijalne i zdravstvene zaštite, policiji, različitim institucijama, medijima kao i organizacijama civilnog društva.