Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zaduženi za zaštitu od nasilja, prosvetni savetnici i stručni saradnici učestvovali su na dvodnevnoj radionici u Beogradu na kojoj je istaknut značaj intersektorske saradnje i uključivanja različitih sistema u preventivi nasilnog ekstremizma.

Radionica je održana 24. i 25. aprila u okviru projekta ,,Prva linija praktičara koji se bave borbom protiv radikalizacije-unapređenje svesnosti i podsticanje izgradnje kapaciteta u regionu Zapadnog Balkana“.

Suština ovog projekta je da se na nivou države formira mreža osoba koje u svom svakodnevnom radu neposredno dolaze u kontakt sa odraslima, mladima i decom (prosvetni radnici, socijalni radnici, policijski službenici i slično), a koje bi bile obučene da prepoznaju inicijalne indikatore nasilničkog ekstremizma i radikalizma.

U sklopu radionice istaknut je značaj prevencije nasilnog ekstremizma, posebno u okviru obrazovnog sistema kao i blagovremeno prepoznavanje dece i mladih u riziku.

Istaknut je značaj intersektorske saradnje i uključivanja različitih sistema (obrazovanja, sistema socijalne zaštite, zdravstva i drugo) u preventivni i interventni rad. Prezentovani su primeri dobre prakse i različiti modeli uz poseban osvrt na rad sa porodicom i zaštitom dece od radikalizacije.

Kada je reč o ulozi obrazovanja u sprečavanju radikalizacije istaknuta je uloga nastavnika i potreba njihovog dodatnog obučavanja kao i različite vrste obuka koje su im na raspolaganju: obuke za osnaživanje nastavnika, za kreiranje bezbednog i demokratskog okruženja u školi, za razvijanje veština za suočavanje sa specifičnim izazovima u vezi sa nasilnim ekstremizmom i procesom radikalizacije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije aktivno učestvuje u sprovođenju projekta u saradnji sa Republikom Slovenijom  i Evropskom komisijom.