Od 22. do 25. novembra na Zlatiboru je realizovana treća radionica u okviru projekta „Podsticanje demokratske kulture u školama“, koji Ministarstvo, prosvete, nauke i tehnološkog razvoja realizuje u saradnji sa Savetom Evrope i 20 škola.

Radionice realizuju Savet Evrope i Centar za obrazovne politike u saradnji sa predstavnicima MPNTR i direktorom ZUOV-a.

Ciljevi radionica su podsećanje na važnost kompetencija za demokratsku kulturu i upoznavanje sa deskriptorima, načinima primene kompetencija u školskom okruženju, predstavljanje primera dobre prakse i analiza rezultata projekta čiji rezultati će biti održivi kroz izradu strateškog plana škole.

Završna konferencija u okviru projekta „Podsticanje demokratske kulture u školama“, biće održana 5.marta 2019.godine.