U okviru Ugovora o saradnji kojim je ustanovljen Program integrisanih aktivnosti „Pavle Savić” („Partnerstvo Hubert Curien” PHC), potpisanog u Beogradu 16. juna 2003. godine od strane Ministarstva inostranih poslova Republike Francuske i Ministarstva za nauku tehnologiju i razvoj Republike Srbije (sadašnji naziv Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) održano je Deveto zasedanje srpsko-francuskog Mešovitog komiteta u Beogradu 14. januara 2020. godine.

 Mešoviti komitet je ustanovio da je na Javni poziv za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Francuske za period 2020-2021, prijavljeno 72 predloga projekta koju su zadovoljili uslove konkursa.

Nakon razmatranja pristiglih predloga, te u skladu s utvrđenim prioritetima i pravilima Javnog poziva, odobreno je za finansiranje 20 projekata, koji će biti realizovani počev od 15. januara 2020. godine do 31. decembra 2021. godine.

Srpskom stranom Mešovitog komiteta iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je predsedavao pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije prof. dr Viktor Nedović,  a članovi su bili pomoćnik ministra za nauku dr Marina Soković,  samostalni savetnik mr. Svetlana Bogdanović i savetnik Nada Milošević.

 Francuskom stranom Mešovitog komiteta je predsedavao Manuel Buar, direktor Francuskog instituta u Srbiji, a članovi su bili Bertran Mije, ataše za saradnju Ambasade Francuske u Srbiji Vesna Adamović, savetnik u Francuskom institutu u Srbiji i Arno Odreši, ekspert i univerzitetski profesor na Univerzitetu  Rems Šampanj-Arden.