Drugo zasedanje Zajedničke srpsko-austrijske Mešovite komisije održano je 19. juna 2018. godine u Beogradu i Beču. Delegaciju Republike Srbije predstavljali su Prof dr Viktor Nedović, v.d. Pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije i Snežana Omić, samostalni savetnik u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.  Austrijsku delegaciju sačinjavali su: Christian Autengruber, iz Federalnog ministarstva Evrope, integracija i spoljnih poslova i Christian Gollubits, iz Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke i istraživanje.

Na osnovu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o naučnoj i tehnološkoj saradnji, koji je zaključen 13. jula 2010. godine u Beču, polazeći od potrebe da se podrži naučna i tehnološka saradnja na bazi pariteta i recipročnog interesa, uz poštovanje nacionalnih prioriteta, u oblasti razvoja nauke i tehnologije u obe zemlje, usaglašeni su i potpisani   Radni program za 2018-2020. godinu i Protokol sa Drugog zasedanja Zajedničke srpsko-austrijske Mešovite komisije.

Mešovita komisija je ustanovila da je na Javni poziv za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Austrije za period 2018-2019, prijavljeno 45 predloga projekta koju su zadovoljili uslove konkursa.

Nakon razmatranja pristiglih predloga, te u skladu s utvrđenim prioritetima i pravilima Javnog poziva, odobreno je za finansiranje 27 projekata, koji će se realizovati počev od 1. jula 2018. do 30. juna 2020. godine. Srpska strana će podržati realizaciju odobrenih bilateralnih projekata u ukupnom iznosu od 4.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po projektu, dok će austrijska strana podržati realizaciju odobrenih bilateralnih projekata u ukupnom iznosu od 7.000 evra po projektu.

Obe strane će finansirati projekte prema sopstvenim modelima u nacionalnoj valuti, tako da strana koja upućuje pokriva troškove prevoza između dve zemlje i obavezno zdravstveno osiguranje, a strana koja prima pokriva troškove smeštaja, troškove ishrane i lokalnog prevoza, neophodne za realizaciju saradnje na odobrenom projektu.

Rukovodioci odobrenih projekata biće obavešteni pismenim putem o dinamici i načinu finansiranja.