U Beogradu je 17. decembra 2015. godine održano Prvo zasedanje Zajedničke srpsko-austrijske Mešovite komisije. Delegaciju Republike Srbije predstavljali su Prof. dr Vera Vera, državni sekretar, Prof dr Viktor Nedović, v.d. Pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije, mr Snežana Omić, samostalni savetnik i Nada Milošević, savetnik u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.  Austrijsku delegaciju sačinjavali su: Everil von Bulou, iz Federalnog ministarstva Evrope, integracija i spoljnih poslova, Kristijan Golubic, iz Federalnog ministarstva nauke, istraživanja i ekonomije, Monika Staltner, iz Austrijske agencije za međunarodnu saradnju u obrazovanju i istraživanju i Johanes Iršik, direktor Austrijskog kulturnog foruma u Ambasadi Republike Austrije u Beogradu.
Na osnovu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o naučnoj i tehnološkoj saradnji, koji je zaključen 13. jula 2010. godine u Beču, polazeći od potrebe da se podrži naučna i tehnološka saradnja na bazi pariteta i recipročnog interesa, uz poštovanje nacionalnih prioriteta, u oblasti razvoja nauke i tehnologije u obe zemlje, usaglašeni su i potpisani   Radni program za 2015-2017. godinu i Protokol sa Prvog zasedanja Zajedničke srpsko-austrijske Mešovite komisije.

Mešovita komisija je ustanovila da je na Javni poziv za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Austrije za period 2016-2017, koji je bio objavljen od   23. marta do 27. maja 2015. godine, prijavljeno 40 predloga projekta koju su zadovoljili uslove konkursa.

Nakon razmatranja pristiglih predloga, te u skladu s utvrđenim prioritetima i pravilima Javnog poziva, odobreno je za finansiranje 18 projekata, koji će se realizovati počev od 1. januara 2016. do 31. decembra 2017. godine.

Obe strane će finansirati projekte prema sopstvenim modelima u nacionalnoj valuti, tako da strana koja upućuje pokriva troškove prevoza između dve zemlje i obavezno zdravstveno osiguranje, a strana koja prima pokriva troškove smeštaja, troškove ishrane i lokalnog prevoza, neophodne za realizaciju saradnje na odobrenom projektu.

Rukovodioci usvojenih projekata biće obavešteni pismenim putem o dinamici i načinu finansiranja.