Upis učenika u srednju školu organizuje se u skladu sa merama koje su propisane od strane kriznih štabova nadležnih za teritoriju kojoj pripada škola.

Zbog mera propisanih ustanovama primarne medicinske zaštite-domovima zdravlja, omogućen je upis učenicima koji nisu pribavili lekarsko uverenje za obrazovni profil u koji su raspoređeni, uz obavezu da ga dostave kada se za to steknu uslovi.

Učenici koji su želeli da se upišu u srednju školu preko naloga Kancelarije za e-upravu, a nemaju lekarsko uverenje prilikom popunjavanja prijave, na pitanje Da li je učenik obavio lekarski pregled? obeležićete kućicu: NE i sistem će Vas upozoriti da je za uspešan završetak upisa potrebno da učenik ima obavljen lekarski pregled.

Kada se pregled obavi, obavezno je da se javite školi kako bi se upis uspešno okončao.