OPIS PROJEKTA

Cilj projekta

Međunarodna studija TIMSS predstavlja najobuhvatniji i najduži program usmeren na praćenje trendova postignuća učenika, kao i u poučavanju matematike i prirodnih nauka na osnovnoškolskom uzrastu.

Značaj i dobiti TIMSS studije
  1. TIMSS istraživanje omogućava da se vrši procena stanja i napretka osnovnog obrazovanja.
  2. Na osnovu podataka prikupljenih u ovoj studiji može da se vrši procena kvaliteta nastave matematike i prirodnih nauka.
  3. TIMSS daje mogućnost da se prate trendovi u postignuću učenika svake četvrte godine, što predstavlja jednu od glavnih dobiti ove velike međunarodne studije. Tako znamo da li nam učenici napreduju iz znanja iz matematike i prirodnih nauka u četvrtom razredu iz ciklusa u ciklus.
  4. Na osnovu TIMSS podataka vrši se poređenje sa zemljama regiona, Evrope i sveta u pogledu postignuća učenika iz matematike i prirodnih nauka. TIMSS podaci omogućavaju traganje za činiocima koji utiču na postignuće učenika iz matematike i prirodnih nauka.
  5. TIMSS omogućava informacije o kvalitetu pedagoškog konteksta učenja u četvrtom razredu u osnovnim školama.
  6. TIMSS podaci nas obavešataju o porodičnim resursima u pogledu ranog učenja i obrazovanja učenika u prvom ciklusu školovanja.
Ko učestvuje u istraživanju TIMSS 2019?

U glavnoj studiji TIMSS 2019 učestvuje nacionalni reprezentativni uzorak od 165 škola iz Srbije, više od 4.500 učenika i njihovi roditelji, učitelji koji predaju ovim učenicima i direktori škola. Istraživanje će biti izvedeno u periodu od kraja marta do polovine aprila 2019. godine.

Koje vrste instrumenata se koriste u TIMSS 2019 testiranju?

U TIMSS istraživanju koriste se testovi postignuća iz matematike i nastavnih predmeta iz oblasti prirodnih nauka, kao i kontekstualni upitnici koji uz učenike popunjavaju roditelji, učitelji i direktori osnovnih škola.

Svi učenici iz izabranih odeljenja popunjavaju Upitnik za učenike. Učenici će takođe dobiti i Upitnik za roditelje koji će popuniti njihovi roditelji ili staratelji. Takođe, učitelji koji predaju ovim učenicima dobiće Upitnik za učitelje, a direktori škola Upitnik za škole koji se popunjavaju elektronski putem.

Učenici četvrtog razreda u testovima rešavaju zadatke različitog nivoa složenosti. TIMSS zadaci ispituju postignuće učenika u okviru tri kognitivna domena:

  • znanje (poznavanje činjenica, koncepata, procedura),
  • primena (primena znanja prilikom rešavanja problema) i
  • rezonovanje (prevazilazi rešavanje rutinskih problema i ulazi u domen nepoznatih, kompleksnih sadržaja).

 

 Zbirka TIMSS zadaci iz 2011. godine učitelji mogu da koriste u nastavi matematike i prirodnih nauka (u četvrtom razredu to je predmet Priroda i društvo). Značajno je naglastiti da, bez obzira na to što jedan broj TIMSS zadataka nije obuhvaćen našim nastavnim programom od prvog do četvrtog razreda, analize na osnovu podataka iz 2015. godine pokazuju da je procena postignuća naših učenika pouzdana, i da bi postignuće bilo jednako i kada bi se uzeli u obzir samo zadaci koji se zasnivaju na gradivu pokrivenom programom.

 Zbirke zadataka iz ciklusa TIMSS 2011 možete da pogledate u sekciji PREUZIMANjE. Takođe, u pripremi su i zbirka zadataka iz ciklusa TIMSS 2015.

 

 

Kako se vrši testiranje u školama?

U svakoj od 165 izabranih škola  učesetvuje najmanje jedno odeljenje četvrtog razreda u TIMSS istraživanju. Pomoć i podršku u realizaciju testiranja pružaju školski koordinatori. Organizuju se TIMSS obuke za školske koordinatore kako bi se uspešno sprovelo testiranje u školama. Obuku realizuju saradnici Instituta za pedagoška istraživanja.

 Ovo istraživanje nema za cilj da vrednuje postignuće pojedinačnih učenika, učitelja ili direktora. Nijedan podatak koji bi omogućio da se identifikuje učenik, učitelj ili škola neće biti objavljen niti analiziran. Podaci koje ćete prikupiti će nam pomoći da pratimo funkcionisanje obrazovnog sistema, da pružimo relevantne informacije predstavnicima obrazovnih politika i školama, ne otkrivajući identitet učesnika istraživanja.

 Najvažnija poruka za škole koje će učestvovati u TIMSS 2019 jeste da nema potrebe da se vrši pritisak na učenike i učitelje u pogledu testiranja. Mnogo je bitnije da se na efikasan način iskoriste prikupljeni podaci koji će pokazati put prosvetnim vlastima kako da unaprede kvalitet nastave i obrazovanja u Srbiji. Učešće u međunarodnim studijama je odlična prilika da prikupimo pouzdane podatke o tome šta je potrebno da menjamo, u kom pravcu treba da se razvijamo, kako bi obrazovanje u budućnosti bilo kvalitetnije za sve učenike.

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.