Fond za nauku Republike Srbije otvorio je Javni poziv za podnošenje predloga naučnoistraživačkih projekata u okviru Specijalnog programa istraživanja COVID-19.

Program ima za cilj finansiranje projekata koji će doprineti efikasnom naučnom odgovoru na COVID-19 pandemiju izazvanu SARS-CoV-2 virusom i omogućiti bolju spremnost i reagovanje društva na ovu pandemiju.

Program je iniciran i pripreman pod okolnostima vanrednog stanja koje je u Republici Srbiji proglašeno povodom COVID – 19 pandemije. Imajući u vidu značaj uključivanja naučne zajednice, ovaj Program ima poseban strateški značaj za Republiku Srbiju i njene građane.

Program je namenjen istraživačima koji su zaposleni u akreditovanim NIO. Program podržava primenjena naučna istraživanja, kreiranje interdisciplinarnih i multidisciplinarnih timova i konzorcijumsko podnošenje projekata. Projekti u okviru ovog Programa se podnose na unapred zadate teme u okviru tri grupacije naučnih oblasti:

  • (bio)medicinske nauke;
  • (bio)medicinsko inženjerstvo i informacione tehnologije;
  • ekonomska, sociološka, psihološka istraživanja i upravljanje složenim sistemima.

Ukupan budžet Programa je 2.000.000 evra. Program se finansira iz zajma Svetske banke kroz Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji (SAIGE). Najveći budžet pojedinačnog projekta je 200.000 evra.

Prijave projekata na ovaj javni poziv podnose se isključivo u elektronskoj formi, najkasnije 10.06.2020. godine do 15 časova po srednjoevropskom vremenu.

Sve informacije o Programu i potrebnoj konkursnoj dokumentaciji možete naći na sledećem linku:

http://fondzanauku.gov.rs/2020/05/otvoren-javni-poziv-za-specijalni-program-istrazivanja-covid19/.