Međunarodni sajam obrazovanja „Putokazi“ održan je od 8. do 10. marta  u Master centru Novosadskog sajma a u fokusu su bile teme, kao što je model dualnog obrazovanja i primena informaciono-komunikacionih tehnologija.

Na štandu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja učenici su imali priliku da  predstave na koji način će ono što su naučili primeniti u praksi i kako je moguće na kreativnan način pristupiti učenju i savladavanju zadatih obaveza.

Državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Anamarija Viček govorila je u petak, 9. marta na panelu „PISA – značaj PISA testiranja u procesima modernizacije vaspitno-obrazovnog sistema.

PISA testiranje počinje sredinom aprila i završava se početkom juna 2018. Po kriterijumima OECD za formiranje reprezentativnog uzorka, izabrano je približno 170 škola.

Uzorkom su obuhvaćene gimnazije, srednje stručne škole, manji broj osnovnih škola, državne i privatne škole iz različitih regiona.

Pored osnovnih domena: matematičke, jezičke i naučne pismenosti, učenici će prvi put raditi i test iz finansijske pismenosti i globalnih kompetencija. Testiranje će se realizovati u potpunosti elektronski.

U PISA testiranju učestvuje preko 80 zemalja. Rezultati otkrivaju kakav je kapacitet učenika da stečena znanja i veštine primene u ključnim oblastima, odnosno, koliko su ta znanja funkcionalna u svakodnevnom životu.

Sajam obrazovanja „Putokazi” organizovan je u saradnji s Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Pokrajinskom vladom i Gradom Novim Sadom.

Istovremeno su održani i Međunarodni sajam knjiga i 23. međunarodna izložba umetnosti „Art Ekspo”.