Više od 4.500 učenika u Srbiji školuje se po modelu dualnog obrazovanja zasnovanom na najboljem iskustvu Nemačke, Švajcarske i Austrije, čime stiču nove veštine koje će im omogućiti da sutra lakše dođu do posla, istakla je pomoćnica ministra prosvete nauke i tehnološkog razvoja Gabrijela Grujić.

Na radnom skupu, organizovanim povodom petogodišnjice implementacije projekta „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja“, Grujić je ukazala na činjenicu da je u realizaciju modela dualnog obrazovanja uključeno 600 kompanija, a da je interesovanje bilo tri puta veće.

Ona je dodala da je Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), koja sprovodi projekat reforme u ime Vlade Savezne Republike Nemačke, a u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pomogao modernizaciju i izgradnju šest obrazovnih profila koje pohađa oko 2.700 učenika u 53 srednje stručne škole.

U odnosu na sveukupan broj učenika i škola u dualnom obrazovanju, to predstavlja zaista značajan rezultat, rekla je Grujić.

Prema njenim rečima za upis dualnih obrazovnih profila vlada veliko interesovanje učenika.

U poslednjem upisu u srednje škole na svako mesto prijavilo se najmanje dvostruko više kandidata, a u nekim škola i po pet kandidata, što potvrđuje da su mladi Srbije uvideli da im ovakav model obrazovanja nudi adekvatan kvalitet znanja koji ih čini odmah zapošljivim nakon završenog željenog nivoa školovanja, objasnila je Grujić.

Pomoćnica ministra je najavila da se sada radi na zakonodavnom okviru za implementaciju dualnog obrazovanja u oblasti visokog obrazovanja.

Želimo da omogućimo studentima da, kada već odlaze na praksu u kompanije, to iskustvo njihovog delovanja na određenim projektima i saradnje sa mentorima iz kompanija bude njihovo prvo značajno radno iskustvo i zapravo ih na neki način opredelilo za zapošljavanje, rekla je Grujić.

Grujić je naglasila i da je GIZ iskazao nameru da, kroz pružanje ekspertske podrške, podrži izradu studije izvodljivosti za izradu zakonodavnog okvira za implementaciju dualnog obrazovanja u oblasti visokog obrazovanja.

Projekat „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja“, podržao je izradu Zakona o dualnom obrzovanju, i pratećim pravilnicima koji će stupiti na snagu školske 2019/2020. godine.

Ambasador Savezne Republike Nemačke u Srbiji Tomas Šib konstatovao je da je dobro obrazovanje najvažniji održivi cilj Ujedinjenih nacija i istakao značaj tesne saradnje škola i preduzeća na obostranu korist .

Na radnom skupu učestvovale su i vođa projekta „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja“, GIZ An-Katrin Hentčel i direktorka Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike u Privrednoj komori Srbije Mirjana Kovačević.

Učesnici su zaključili da su u periodu kada je započet projekat „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja“ mnogi svršeni učenici i učenice srednjih stručnih škola teško nalazili posao zbog toga što je njihovo obrazovanje bilo usredsređeno više na teorijska znanja, a manje na praktične veštine koje kompanije traže.

Za starosnu grupu od 15-24 godine, stopa nezaposlenosti godinama pre početka projekta, nije padala ispod 40 procenata, a radna mesta u zanatsko-tehničkim zanimanjima ostajala su nepopunjena jer poslodavci nisu mogli da nađu kvalifikovane radnike u strukama koje su im potrebne.