U Beogradu je 16. i 17. aprila održano Peto zasedanje zajedničke komisije Srbija-Baden-Virtemberg, koja je osnovana u decembru 2008. godine sa ciljem unapređenja saradnje Republike Srbije i nemačke pokrajine Baden-Virtemberga u svim oblastima.

Na završnoj plenarnoj sednici predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić i  predsednik nemačke pokrajine Baden-Virtemberg Vinfrid Krečman istakli su značaj saradnje u oblasti obrazovanja, nauke i istraživanja kao osnove za brži razvoj ekonomije obe države i osvrnuli se na do sada postignute rezultate i planove za naredni period.

Na okruglom stolu „Uloga institucija visokog obrazovanja u Evropskom društvu znanja: regionalni razvoj, transfer tehnologija i društveni izazovi“ pomoćnik ministra prosvete i koordinator srpske strane Viktor Nedović ukazao je na važnost nove koncepcije i organizacije rada.

Osim predstavnika Ministarstva u radu okruglog stola učestvovali su i rektor Univerziteta u Beogradu Vladimir Bumbaširević,  prorektor Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović i prorektor Univerziteta u Novom Sadu Saša Orlović.

Sagovornici iz Baden Virtemberga bili su predstavnici Ministarstva nauke, istraživanja i umetnosti Baden-Virtemberga – Petra Olšovski i Bernd Finger, kao i predsednici univerziteta iz Ludvigsburga, Hohenhajma i Ulma.

Učesnici okruglog stola bili su i predstavnici iz Evropske komisije, odnosno Objedinjenog istraživačkog centra (JRC)  Miroslav Vesković i Nikola Radovanović.

Dogovoren je rad na realizaciji projekta Baden-Virtemberg Internešnel koji podrazumeva podizanje menadžerskih kapaciteta fakulteta i naučnoistraživačkih organizacija i prenos dobre prakse iz institucija u Baden-Virtemberg na institucije u Srbiji, zatim nastavak saradnje sa Objedinjenim istraživačkim centrom (JRC) Evropske komisije prvenstveno u sklopu izrade Strategije pametnih specijalizacija Republike Srbije i intenzivnijeg uključenja visokoškolskih ustanova u ovaj proces.

Osim toga, dogovoreno je i dalje proširenje saradnje u međunarodnim programima kao što su Horizont 2020, Erazmus plus, a naročito u sklopu implementacije Evropske strategije za dunavski region (EUSDR) putem saradnje unutar Prioritetne oblasti 7, „Društvo znanja“.

U okviru 4. grupe posebno su razmatrane teme koje se odnose na preduniverzitetsko obrazovanje. Dogovoreno je da se nastavi zajednička saradnja kroz dodatnu obuku i treninge profesora nemačkog jezika iz Republike Srbije u Baden-Virtembergu, a o sadržaju treninga i vremenu održavanja strane će se usaglasiti na jesen.

Bilo je reči i o nastavku unapređivanja nastave nemačkog jezika u Srbiji u okviru raspoloživog budžeta i kroz saradnju i razmenu eksperata, uključujući i oblast dualnog obrazovanja kao i organizovanje susreta mladih iz obe države, kroz održavanje letnjih kampova učenika.