Pilot projekat  E-dnevnik planiran je  za 1. septembar 2017. godine, početkom školske 2017/2018 godine, u onim školama koje zadovoljavaju kriterijume za uvođenje E dnevnika, odnosno poseduju kako tehničku opremljenost, tako i zainteresovanost zaposlenih da se uključe u projekta. Nastavnici iz škola koje budu deo projekta dobiće besplatnu obuku.

E-dnevnik je urađen kao internet portal i osim običnog internet pregledača ne zahteva poseban softver, te se može koristiti na bilo kom računaru u školi koji je povezan na AMRES mrežu .

Najveća prednost E-dnevnika na kojem radi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u odnosu na slična rešenja na tržištu je to što se podaci unose samo u e-dnevnik, dok ostali modeli podrazumevaju  dupli unos podataka, u papirni i e-dnevnik, što dovodi do grešaka pri unosu podataka.

Postoji još puno razlika između našeg e-dnevnika i komercijalnih varijanti koji se mogu naći na tržištu. Najpre je reč o projektu Ministarstva i za škole je besplatan, kao i za roditelje. Roditelji će moći, ako žele, preko interneta , da pristupe podacima, naravno samo za svoje dete. U razgovoru sa roditeljima došli smo do rešenja da je neophodno da se doda i stavka gde će nastavnici pisati pohvale o samom učeniku. Verujemo da će ovo unaprediti odnose i doprineti razumevanju između škole, roditelja i dece. To je jedna od novina u odnosu na papirni dnevnik. Još jedna od novina je da će za svaku ocenu postojati mogućnost da roditelji vide napomenu u kojoj se nalazi kako je ocena dobijena

Ima najviši nivo zaštite podataka i svi podaci se čuvaju na serveru u Srbiji,  za razliku od nekih drugih e-dnevnika, gde su serveri, a samim tim i podaci o učenicima izvan granica Srbije. Takođe, obezbeđen je dvadesetčetvoročasovni stalni fizički nadzor sistema, postoji korisnička podrška i sistem obuka i pomoći korisnicima(takođe za škole besplatni).  Dodatna prednost je suzbijanje neovlaštenog unosa, ali i slučajeva krađe i nehotičnog ili namernog uništavanja dnevnika koji se ponekad javljaju u školama, dok je autentifikacija zaposlenih u školama  dvostepena, što znači da pored imena i lozinke postoji još jedan nivo zaštite pristupa sistemu.

E-dnevnik je urađen kao internet portal i ima sve odeljke koje ima i papirni dnevnik. Upotreba IKT ovde se sastoji u tome da sve statistike i izračunavanja vrši sistem samostalno i time se olakšava rad. Zbog toga smo se odlučili za  centralni server, koji je u Beogradu. Server, CALL-centar, softver obezbedilo je ministarstvo iz donacija.

Svakodnevnim korišćenjem e-dnevnika nastaju neprocenjivo vredni podaci iz kojih se analitičkim i prediktivnim alatima dobijaju vrlo korisne informacije, kako za ministarstvo, tako i za sve učesnike u sistemu prosvete. Naravno, svi podaci su šifrovani i dostupni samo školi. Svaka škola može da pristupi samo svojim podacima. Ostali nivoi (školska uprava, Ministarstvo) imaju samo brojčane statističke podatke koje im i inače škole šalju.

Prava pristupa e-dnevniku su ista kao kod njegovog, starijeg brata, štampanog dnevnika. Na brz, jednostavan i pouzdan način razrednim starešinama, nastavnicima i direktoru se omogućuje izrada različitih izveštaja o ocenama i izostancima.

Kod nastavnika postoje izmene u odnosu na štampani dnevnik, oni mogu da vide samo svoje ocene, a ne i ocene iz drugih predmeta. Ovo je urađeno na zahtev psihologa. E-dnevnik jednom dnevno pravi izveštaje o svakom detetu. Ovi izveštaji su takođe zaštićeni i pravo pristupa imaju samo roditelji sa odgovarajućom lozinkom. E-dnevnik ima i sistem obaveštavanja roditelja o izostancima dece, tako da roditelji čije je dete izostalo prethodnog dana, dobiju e-mail s informacijom s kojeg je časa dete izostalo te molbu da se jave razrednom starešini u terminu za otvorena vrata.   Kada sistem bude u potpunosti operativan jednom dnevno će slati SMS poruke roditeljima u kome će se nalaziti ocene, izostanci (opravdani, neopravdani i neregulisani, napomene i pohvale).

Postoji i aplikacija e-dnevnik za učenike koja omogućava učenicima pregled ocena, beleški, izostanaka, lektira te raspored pisanih zadataka, koje su upisali nastavnici u e-dnevnik.