1. Министарство просвете, науке и технолошког развоја ПОЗИВА наставнике физике да конкуришу за учешће на четвородневном програму стручног усавршавања Европске лабораторије за нуклеарна истраживања (CERN). Програм се реализује од 9-15. септембра 2018. године. Трошкове превоза, хране и смештаја обезбеђује CERN.
  2. Право на подношење пријаве имају наставници физике запослени у гимназијама, средњим стручним школама и основним школама.
  3. Кандидати који се пријављују на позив Министарства попуњавају електронски Пријаву која се налази на адреси: http://upitnici.mpn.gov.rs/index.php/461882?lang=en

Након попуњавања података, пријаве кандидата ће разматрати комисија коју формира министар просвете, науке и технолошког развоја.

4. Рок за подношење пријава је 19. август 2018. године

Све додатне информације могу се добити на број телефона (011) 3616-527, или преко е-mail адресе: srednje@mpn.gov.rs