1. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja POZIVA nastavnike fizike da konkurišu za učešće na četvorodnevnom programu stručnog usavršavanja Evropske laboratorije za nuklearna istraživanja (CERN). Program se realizuje od 9-15. septembra 2018. godine. Troškove prevoza, hrane i smeštaja obezbeđuje CERN.
  2. Pravo na podnošenje prijave imaju nastavnici fizike zaposleni u gimnazijama, srednjim stručnim školama i osnovnim školama.
  3. Kandidati koji se prijavljuju na poziv Ministarstva popunjavaju elektronski Prijavu koja se nalazi na adresi: http://upitnici.mpn.gov.rs/index.php/461882?lang=en

Nakon popunjavanja podataka, prijave kandidata će razmatrati komisija koju formira ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

4. Rok za podnošenje prijava je 19. avgust 2018. godine

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona (011) 3616-527, ili preko e-mail adrese: srednje@mpn.gov.rs