Ministar prosvete nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević  razgovarao je sa predstavnicima tri reprezentativna sindikata, Sindikata obrazovanja Srbije, Sindikata radnika u prosveti Srbije i GSPRS Nezavisnost o položaju prosvetnih radnika.

Na sastanku je postignu dogovor da se preduzmu koraci kako bi se rešio nezadovoljavajući materijalni položaj  nenastavnog osoblja sa drugim, trećim i četvrtim stepenom stručne spreme. Ministar je nakon sastanka  poslao Dopis   direktorima svih škola kojim je data preporuka da izvrše preraspodelu sopstvenih prohoda nenastavnom osoblju u skladu sa članom 28. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama.

Ministar je na sastanku ponovio da je  plan Vlade Srbije, koji je premijer Aleksandar Vučić više puta javno izneo, da se  tokom 2017. godine povećaju plate zaposlenima u javnom sektoru. Takođe, ukazao je na činjenicu da o dinamici i visini povećanja ne odlučuje Ministarstvo, već Vlada u skladu sa realnim okvirima budžeta.  Sindikati su upoznati i sa naporima koje resorno Ministarstvo preduzima kako bi pri svakom povećanju plata poštovan princip da  zaposleni u prosveti dobiju više od ostalih, kao što je  bio slučaj prilikom poslednjeg povećanja. Osim toga, donošenjem novog Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru prosveta će konačno dobiti ravnopravnost sa ostalim korisnicima budžeta. Na sastanku je zaključeno da je sada zajednički zadatak da se izrade platni razredi, kako bi oni koji rade kvalitetnije  bili i više plaćeni.