Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pokrenulo je javnu raspravu o Predlogu akcionog plana Strategije pametne specijalizacije u Republici Srbiji za period od 2021. do 2022. godine koja je usvojena u februaru 2020. godine. Javna rasprava o Predlogu Akcionog plana  sprovešće se od 31. decembra 2020. godine do 20. januara 2021. godine

Strategija pametne specijalizacije predstavlja važan instrument za poboljšanje inovacionog i istraživačkog ekosistema u Republici Srbiji, razvoj ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama i usmeravanje investiranja u oblasti koje su unutar procesa indentifikovane kao oblasti prioriteta.

Nastojanje države je,  da ovom Strategijom i AP, koji su u skladu sa politikom EU u ovoj oblasti, pruži podsticaj i ulaže u one oblasti gde postoji mogućnost kombinacije znanja, preduzetništva i inovacija. Ove oblasti su utvrđene Strategijom: informaciono-komunikacione tehnologije, hrana za budućnost, mašine i proizvodni procesi budućnosti i kreativne industrije.

Radi što većeg efekta javnih ulaganja i realizacijom mera iz Predloga Akcionog plana ove oblasti identifikovane Strategijom imaće uvećanu podršku, prilagođenu potrebama i prilikama svake oblasti, fokusirajući razvojne investicije u oblasti gde se prepoznaje veza znanja, kapaciteta i kompetencija u kojima postoji inovacioni potencijal za pozicioniranje na domaćem i inostranim tržištima.

Ministarstvo poziva predstavnike državnih organa, Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj, Zajednice instituta Srbije, svih državnih i privatnih univerziteta u Republici Srbiji, Privredne komore Srbije, kao i privredne subjekte, stručnu i zainteresovanu javnost da uzmu učešće u javnoj raspravi i daju komentare, sugestije i predloge.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, preko posebnog Obrasca, na sledeću e-mail adresu: pametnaspecijalizacija@mpn.gov.rs, sa naznakom: „Predlog Akcionog plana Strategije pametne specijalizacije u Republici Srbiji (4S) za period od 2021. do 2022. godine”.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će objaviti Izveštaj o održanoj javnoj raspravi na svojoj internet stranici i portalu eUprave najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.

Preuzmite: