Почела јавна расправа о Предлогу АП Стратегије паметне специјализације у РС за период од 2021. до 2022. године