Drugi krug obuka nastavnika koji se bave funkcionalnim osnovnim obrazovanjem odraslih počeo je danas u 28 škola u regionu Beograda, Vojvodine, južne i istočne Srbije i trajaće do kraja juna.

Obukom 257 nastavnika u ovom ciklusu, zajedno sa 250 koji su andragoške veštine unapredili u prvom krugu, tokom decembra 2018, njihov broj će u ovoj školskoj godini dostići više od 500.

Obuku realizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Institutom za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a uz organizacionu podršku EPALE nacionalnog tima Fondacije Tempus.

Deo obuke nastavnici će proći i putem interneta, odnosno uz pomoć EPALE platforme (https://ec.europa.eu/epale/en/). Na taj način učesnici će unaprediti svoje digitalne veštine i istovremeno dobiti priliku da svoje radove podele sa kolegama širom Evrope.

EPALE je evropska platforma namenjena profesionalcima u oblasti obrazovanja odraslih u Evropi, odnosno nastavnicima, profesorima, trenerima, istraživačima, donosiocima odluka i drugima koji se bave obrazovanjem odraslih.

Platforma omogućava pojedincima i institucijama da se informišu o događajima, kao i da razmenjuju dobru praksu i resurse kroz učešće u grupama za diskusiju, objavljivanje resursa ili pisanje blogova.

Institucije mogu da predstave svoj rad i postanu deo baze institucija, što omogućava da ih ostale institucije prepoznaju i po potrebi pozovu da sarađuju na projektima.