Novi, drugi po redu, ciklus spoljašnjeg vrednovanja rada ustanova počeo je 1. oktobra 2019. godine, a u narednih šest godina biće vrednovane sve predškolske ustanove, osnovne i srednje škole.

U odnosu na kriterijume uspešnosti, ustanove će dobiti nezavisnu procenu o kvalitetu rada u ključnim oblastima delovanja.

Nakon prvog petogodišnjeg ciklusa vrednovanja izvršene su, kroz široku stručnu raspravu, analize nacionalnog okvira kvaliteta i metodologije vrednovanja, a rezultat su unapređeni standardi i pokazatelji kvaliteta, nova merila i norme za procenu.

Svrha spoljašnjeg vrednovanja je da se, davanjem objektivne i sveobuhvatne procene, pomogne ustanovi da odredi prioritete u daljem razvoju. Na nivou školskih uprava doneti su godišnji planovi spoljašnjeg vrednovanja i imenovani su timovi evaluatora od kojih se očekuje da na visokom profesionalnom nivou primene standardizovanu metodologiju spoljašnjeg vrednovanja.

Zaposlenima u ustanovama se preporučuje da se posvete razumevanju koncepta za osiguranje kvaliteta, analizi sadržaja i značenja standarda i pokazatelja, kao i regulativi kojom se bliže uređuje vrednovanje i samovrednovanje rada.