ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

 

Европска унија је највећи партнер Републике Србије у модернизацији система образовања.

Србија добија Секторску буџетску подршку ЕУ у износу од 27,4 милиона евра, намењену реализацији образовних реформи у складу са Стратегијом образовања до 2020. године: унапређењу квалитета, правичности и релевантности система образовања, са посебним  освртом на квалитет образовања на језицима националних мањина и ученика ромске националности.

Међу очекиваним резултатима су:

  • стручно усавршавање 40.000 наставника за примену наставних планова и програма усмерених на исходе, кроз иновативне наставне методе усмерене на развој кључних компетенција код ученика;
  • 50 нових педагошких асистената за рад са децом којима је потребна додатна помоћ у образовању;
  • подршка изради недостајућих уџбеника на осам језика националних мањина;
  • успостављен систем квалификација у складу са потребама савременог друштва.

ЕУ подршка Србији у усклађивању система образовања са стандардима, политикама и праксама земаља ЕУ намењена је: изградњи капацитета образовних установа и запослених у образовању, усклађивању система образовања са потребама тржишта рада кроз развој система квалификација, увођењу иновативних и инклузивних наставних пракси, опремању школа модерним наставним помагалима.

Текућа подршка Европске уније у сектору образовања укључује следеће пројекте:

Од 2003. године, ЕУ је донирала преко 100 милиона евра за реформу сектора образовања. Неки од постигнутих резултата:

  • реновирање и опремање школа и факултета;
  • изградња нових обданишта и укључивање већег броја деце у предшколско образовање;
  • подршка инклузивном и правичном образовању;
  • увођење педагошког асистента за подршку деци којима је потребна додатна подршка;
  • подршка модернизацији средњег стручног образовање;
  • увођење система функционалног основног образовања одраслих.

Србија успешно учествује у програму Еразмус+ и сматра се водећом земљом Западног Балкана према резултатима учешћа у програму. Од 2014. до сада, образовне институције и омладинске организације из Србије су биле координатори или партнери на пројектима укупне вредности преко 95 милиона евра. До сада је, према расположивим подацима, 10320 појединца из образовних институција, организација и институција које се баве младима и невладиних организација било на разменама у земљама чланицама Еразмус+. Од 2019. године Србија је пуноправна чланица програма, с правом учешћа у свим програмским компонентама.

 

 

 

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.