Na Fakultetu mašinstva i brodogradnje u Zagrebu  04 i 05. jula 2018. godine održana je radionica “Spremnost za ulaganja u inovacone projekte u Jugoistočnoj Evropi”. Radionicu je organizovao Zajednički istraživački centar Evropske komisije u saradnji sa Fakultetom mašinstva i brodogradnje Univerziteta u Zagrebu, Centrom za transfer tehnologija i Hrvatskom agencijom za mala i srednja preduzeća, inovacije i investicije HAMAG-BIKRO u cilju razmene najboljih praksi na temu podrške inovacionim projektima. 

Na Fakultetu mašinstva i brodogradnje okupili su se donosioci odluka za oblast naučnoistraživačke i inovacione delatnosti na državnom i lokalnom niovu, predstavnici akademskog, naučnoistraživačkog, privrednog sektora, centara za transfer tehnologija, privrednih komora, koji su imali jedinstvenu priliku da na dvodnevnoj radionici diskutuju o relevantnim programima i finansijskim instrumentima podrške koji treba da ojačaju naučnoistraživačke kapacitete zemalja regiona i učine da investitori uoče potencijal za ulaganje u mlade kompanije.

Problemi poput odliva talenata, nizak nivo ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj su problem sa kojim se suočava čitav region. S tim u vezi podizanje nivoa inovativnosti je zadatak i izazov svih društvenih aktera, akademske zajednice i privatnog sektora, kao i jačanje regionalne saradnje i veće iskorišćenje fondova Evropske unije.

Pomoćnici ministra prof. dr Viktor Nedović i dr Saša Lazović su u uvodnom delu radionice predstavili naučno istraživački i inovacioni potencijal Republike Srbije,reformske procese koji su u toku,  kao i buduće korake koji će unaprediti nacionalni ekosistem. Pored toga imali su više bilateralnih sastanaka sa predstavnicima Evrposke Komisije i država iz okruženja.