U okviru projekta „Zajedno ka srednjoj školi – Podrška deci iz osetljivih grupa u prelasku u srednju školu“, koji sprovodi Centar za obrazovne politike, uz podršku Dečje fondacije Pestaloci i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja realizovan je dvodnevni radni sastanak za predstavnike lokalnih samouprava  15. i 16. oktobra 2020.godine u Beogradu.

Sastanak je organizovan radi razmatranja specifičnosti obrazovanja učenika iz osetljivih grupa, mapiranje i procena postojećih mera podrške, identifikovanje potrebnih a nedostajućih mera podrške učenicima i neophodnih resursa za njihovo ostvarivanje na nivou lokalnih samouprava kao i razmatranje novih/dodatnih mogućnosti za lokalno budžetiranje koje je osetljivo na specifičnosti obrazovanja učenika iz osetljivih grupa.

Dr Snežana Vuković, samostalna savetica u Odseku za ljudska i manjinska prava u obrazovanju u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja predstavila je učesnicima sastanka   aktivnosti koje Ministarstvo preduzima u cilju pružanja podrške učenicima iz osetljivih grupa i ističući značaj koje efekti pružanja podrške imaju za pojedinca, društvo i ekonomski razvoj.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva omladine i sporta, kao i Stalne konferencije gradova i opština, koji su naglasili odgovornost koju, kako nacionalne, tako i lokalne institucije, imaju prema učenicima iz osetljivih grupa i da je put ka postizanju boljih rezultata sinergija rada svih uključenih aktera

Učesnicima sastanka su se obratili i predstavnici škola koje učestvuju u projektu, predstavljajući perspektive i potrebe učenika iz osetljivih grupa pri prelasku iz sistema osnovnog u sistem srednjeg obrazovanja.

Tokom sastanka su predstavljeni i prvi nalazi Analize kapaciteta jedinica lokalnih samouprava za pružanje podrške učenicima iz osetljivih grupa, koju je izradio Centar za obrazovne politike, u saradnji sa lokalnim samoupravama.

Tokom sastanka, predstavnici lokalnih samouprava (Aleksinca, Bečeja, Bora, Žablja, Knjaževca, Niša, Novog Sada, Surdulice i Ćuprije) su zajednički identifikovali prioritetne mere koje su u nadležnosti lokalnih samouprava i mapirali mogućnosti za njihovo unapređivanje ili uvođenje novih mera podrške što predstavlja prvi korak ka formulisanju lokalnih akcionih planova za dodatnu podršku učenicima iz osetljivih grupa.

Opšti zaključak sastanka je da nijedno dete/učenik/učenica ne treba da ostane bez pruženih mera podrške sa nacionalnog i lokalnog nivoa, a koje su potrebne za sticanje obrazovanja, uključujući i onu decu čije su porodice niskog socio-ekonomskog statusa  koje ne mogu samostalno da podrže razvoj punih potencijala deteta. Takođe, zaključeno je da je neophodna još intenzivnija saradnja sa školama koje pohađa veliki broj dece iz osetljivih grupa, jer pitanje obrazovanja učenika iz osetljivih grupa prevazilazi okvire rada i nadležnosti, kao i mogućnosti, škola kao institucija koje se primarno bave obrazovanjem.