Napredak, rezultati i izazovi u vezi sa razvojem i implementacijom uspešnih strategija pametne specijalizacije, inovacionih ekosistema i kapaciteta za transfer tehnologije bile su glavne teme konferencije o pametnim specijalizacijama i transferu tehnologija koja je 18. juna održana na Politehničkom Univerzitetu u Bukureštu.

Konferenciju je organizovao objedinjeni istraživački centar Evropske komisije (JRC) i rumunsko Ministarstvo za istraživanje i inovacije i Izvršna agencija za visoko obrazovanje, istraživanje, razvoj i finansiranje inovacija.

Državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Viktor Nedović učestvovao je u dve panel sesije ”Uključivanje aktera inovacionog ekosistema u pametnu specijalizaciju u zemljama Zapadnog Balkana” i „Unapređenje inovacionih politika u Jugoistočnoj Evropi putem strategija pametne specijalizacije i tehnološkog transfera“, na kojima je predstavio proces izrade Strategije za pametne specijalizacije Republike Srbije.

On je, između ostalog, istakao da je u maju 2019. godine završen proces preduzetničkog otkrivanja kroz javno-privatni dijalog koji je uključivao veliki broj ključnih predstavnika iz privrednog, akademskog, civilnog i vladinog sektora. Nedović je naveo i da je proces koji je sproveden Evropska komisija ocenila kao primer dobre prakse i  predstavljen  je drugim državama i regionima kao primer kako treba da se radi.

Zamenica generalnog direktora Objedinjenog istraživačkog centra Evropske komisije Čarlina Vičeva je u uvodnom obraćanju pohvalila proces izrade Strategije za pametne specijalizacije Republike Srbije. Navela je da se ostvarivanjem dijaloga istraživačke zajednice, vladinog, privrednog i civilnog sektora mogu utvrditi mogućnosti poslovanja u pojedinim oblastima privrede u odgovarajućem regionu. Na taj način investiranjem u inovacije u prepoznatim prioritetnim oblastima dolazimo do ekonomske transformacije i privrednog rasta.

Detaljnu vest sa Portala RTS-a o događaju možete videti OVDE.