U februaru 2016. godine Sebastijan Kurc, tadašnji ministar spoljnih poslova Austrije  potpisao je Memorandum o razumevanju u oblasti saradnje u dualnom obrazovanju sa srpskim ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, predsednikom Privredne komore Srbije Markom Čadežom i predsednikom Privredne komore Austrije Kristofom Lajtlom.

Meomorandum je bio osnova za bilateralnu saradnju između Srbije i Austrije.Početna faza (pilot projekat) je finansiran od strane Austrijske razvojne agencije (ADA) koja pripada Ministarstvu spoljnih poslova Austrije. U oktobru 2017. godine ADA je obezbedila četvorogodišnji projekat u vrednosti od 1.800.000 evra u cilju podrške implementaciji novog Zakona o dualnom obrazovanju u Republici Srbiji.

U ekspozeu nove Vlade Austrije na čelu sa federalnim kancelarom Sebastijanom Kurcom pomenut je tansfer sredstava za podršku dualnom obrazovanju na Zapadnom Balkanu.

U koalicionom sporazumu nove austrijske Vlade je kao jedan od prioriteta navedena podrška podsticanju i unapređenju dualnog obrazovanja u regionu Zapadnog Balkana, u kojem trenutno Srbija ima lidersku poziciju (usvojen Zakon o dualnom obrazovanju i sistem sa 19 obrazovnih profila, 2000 učenika, 60 srednjih stručnih škola i 200 kompanija).