Realizacija projektnih aktivnosti u okviru projekta Akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Srbiji (SAIGE) formalno je počela 17. septembra.

Dokument su potpisali ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević i direktor projekta Viktor Nedović.

Cilj ovog projekta je da se poboljša relevantnost i izvrsnost naučnih istraživanja i podigne kapacitet naučnoistraživačkih organizacija, kao  i da se unapredi inovativno preduzetništvo i pristup izvorima finansiranja za rast kompanija i doprinose rastu i konkurentnosti srpske ekonomije.

Implementacija projekta će se realizovati kroz tri komponente, oslanjajući se na do sada ostvarene reforme u oblasti nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Komponente obuhvataju: dalju reformu naučno istraživačkog sektora, podršku programa Fonda za nauku sa fokusom na promovisanje veza između privrednog i akademskog sektora, razvoj i unapređenje saradnje sa EU, jačanje Fonda za nauku u cilju obezbeđenja njegove održivosti, jačanje veština istraživača za pristup međunarodnim mogućnostima finansiranja, podizanje kapaciteta naučnoistraživačkih instituta i jačanje saradnje sa srpskom dijasporom. Komponente obuhvataju i akceleraciju poslovanja kroz podršku Fondu za inovacionu delatnost što uključuje razvoj programa akceleracije preduzeća, omogućavanje tehničke pomoći za inovativno preduzetničko mentorstvo za odabrane kompanije i program biznis anđela, a  kako  bi  se  omogućio  dalji  razvoj  inovativnih  privrednih društava  u ranoj fazi razvoja kao i onih u fazi rasta. Osim toga, i koordinaciju, monitoring i izgradnju  kapaciteta kako bi se osigurali i ostvarili efekti implementacije ovog projekta.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ima ulogu glavnog koordinatora SAIGE Projekta.