Direktor JP „Zavod za udžbenike“ Dragoljub Kojčić potpisao je u utorak, 3. jula 2018. godine Odluku o osnivanju Centra za niskotiražne udžbenike čije je osnivanje predviđeno Zakonom o udžbenicima.

Centar je obrazovan  kao posebna organizaciona  jedinica Zavoda i počeće da radi 12. jula 2018. godine.

U niskotiražne udžbenike spadaju udžbenici na jeziku i pismu nacionalne manjine, udžbenici prilagođeni obrazovnim potrebama učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, udžbenici za ogledne programe, udžbenici za sticanje obrazovanja po posebnim programima (obrazovanje u inostranstvu, programi za talentovane učenike i sl.), kao i udžbenici za predmete koje pohađa manje od 2 % učenika i polaznika od ukupnog broja učenika i polaznika u generaciji koja pohađa isti program.

Niskotiražni udžbenik je udžbenik čiji su direktni i indirektni troškovi proizvodnje i zavisni troškovi prodaje veći od maloprodajne cene, a Zakonom je predviđeno da javni izdavač, za izdavanje ovih udžbenika, obrazuje Centar za niskotiražne udžbenike.

Maloprodajna cena sa PDV-om udžbenika i priručnika koji se izdaje na jeziku i pismu nacionalne manjine, odnosno koji se izdaje sa prilagođenim pismom i/ili formatom za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom ne može biti veća od maloprodajne cene udžbenika i priručnika sa PDV-om na srpskom jeziku koji je preveden, odnosno čije pismo i/ili format je prilagođen.

Izdavač udžbenika ima obavezu da učestvuje u obezbeđivanju sredstava za izdavanje niskotiražnih udžbenika u iznosu 2% ostvarenih neto prihoda od prodatih udžbenika u prethodnoj kalendarskoj godini i da navedena sredstva obračuna i uplati na namenski račun javnog izdavača, najkasnije do 31. marta tekuće godine. Izdavač udžbenika koji izdaje sve niskotiražne udžbenike koji su tom izdavaču odobreni u skladu sa Zakonom, nema obavezu da učestvuje u obezbeđivanju ovih sredstava za izdavanje niskotiražnih udžbenika.