U nastavku razgovora sa predstavnicima lokalnih samouprava u cilju identifikacije mogućnosti za unapređivanje kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja i povećanja obuhvata dece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem u okviru projekta „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“, predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja su u četvrtak 12. jula 2018. godine održali kraće sastanke sa predstavnicima gradske uprave Sremska Mitrovica i gradske opštine Grocka.

Delegacija gradske uprave Sremska Mitrovica, koju je predvodio gradonačelnik Vladimir Sanader, na sastanku u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja predstavili su mogućnosti rekonstrukcije i dogradnje jednog objekta na teritoriji grada. Na ovaj način bi se kapaciteti upisa i pohađanja programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja u ovom gradu povećali za više od 200 dece. Predstavnici Ministarstva će razmotriti dokumentaciju za ovaj objekat i mogućnosti uključivanja u realizaciju projekta.

Anamarija Viček, državni sekretar i koordinator projekta „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“, Spomenka Simonić, pomoćnik ministra za studentski i učenički standard i investicije, Biljana Hroneos Krasavac, direktor Jedinice za upravljanje projektom „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“, Momčilo Gajić, koordinator komponente projekta za izgradnju i Gorana Džudža Jakovljević, kooordinator komponente projekta za podršku deci i porodici, ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja su posetili gradsku opštinu Grocka, odn. tzv. Staru školu u Vinči. Predstavnici opštine su predstavili urbanistički projekat rekonstrukcije ovog objekta, koji duže vreme nije u funkciji i koji se može rekonstruisati radi prenamene za potrebe realizacije programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja.